PRZETARGI

1. Siewnik do kukurydzy
      Zapytanie ofertowe

W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
AGRO-LAND Marek Różniak
Śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
za cenę 92 250,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)
Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wskazanymi w treści zapytania, jednocześnie spełniając wymagania określone w zapytaniu ofertowym.2. Kombajn zbożowy
      Zapytanie ofertowe

W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
AGRO-LAND Marek Różniak
Śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
za cenę 947 100,00 zł brutto (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto złotych 00/100)
Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wskazanymi w treści zapytania, jednocześnie spełniając wymagania określone w zapytaniu ofertowym.3. Wóz asenizacyjny
      Zapytanie ofertowe

W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
AGRO-LAND Marek Różniak
Śmielin, ul. Stawowa 1
89-110 Sadki
za cenę 239 850,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100)
Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wskazanymi w treści zapytania, jednocześnie spełniając wymagania określone w zapytaniu ofertowym.4. Przyczepy rolnicze
      Zapytanie ofertowe
      Zapytanie ofertowe - zmiana 17 04 2018
      Odpowiedzi na pytania z dnia 17-04-2018

W wyniku postępowania za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Maszyny Rolnicze Nel Wójcik
Podgaje, ul. Pamięci Narodowej 2
64-965 Okonek
za cenę 140 220,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100)
Uzasadnienie: Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wskazanymi w treści zapytania, jednocześnie spełniając wymagania określone w zapytaniu ofertowym.
Zadzwoń i zapytaj o interesujące Cię szczegóły pod numerem 607-767-365 .
Możesz także napisać wiadomość na mój email - jakub.kurkowski@agro-aqua.pl